Skal andre virksomhedsledere have kendskab til din virksomhed gennem lokalt netværk?

Hvis ja:
• Deltag i Haderslev Holdets næste møde
• Udvid dit personlige netværk
• Forøg kendskabet til din virksomhed

På Haderslev Holdet er vi kollegaer. Med et grundigt kendskab til hinandens virksomheder og til Haderslev Kommune kan vi fungere som ambassadører for hinanden og for Haderslev Kommune.

Erhvervsledere mødes

Vi ønsker i fællesskabet at skabe et forum, hvor erhvervsledere kan mødes og deltage i sammenkomster, 
der giver erhvervsmæssige input til den enkelte.
Vi mødes på tværs af organisation, brancher og uden at være politiske.
Haderslev Holdet er et netværk, der er en fusion mellem Eliteholdet og Haderslev Holdet.

Styregruppe

Jane B. Andersen – Frøs Sparekasse – tlf. 20482722 – jba@froes.dk
Lars Mortensen – EY – tlf. 25295722 – Lars.Mortensen@dk.ey.com
Alex Bødiker – BØDIKER – tlf. 29478401 – alexbodiker@gmail.com
Charlotte M. Sørensen – Flertal ApS – tlf. 3022225 – chs@fler-tal.dk

Datoer for studieture 2020

Haderslev Holdet

Torsdag d. 27. februar
Torsdag d. 28. maj – AFLYST PÅ GRUND AF COVID-19
Torsdag-fredag d. 17. – 18. september, Hamborg -AFLYST PÅ GRUND AF COVID-19
Torsdag d. 19. november – AFLYST PÅ GRUND AF COVID-19